Spring naar content

Raad van Toezicht – Lid

Nationaal

2-4 uur per maand
Vrijwilligerswerk

Jouw rol in de Raad van Toezicht!

 • Heb jij affiniteit met de energietransitie en met jongerenparticipatie?
 • Heb je ervaring met de praktische en financiële zaken die nodig zijn om een organisatie
  gezond te houden?
 • Wil je jouw kennis en expertise inzetten voor het helpen professionaliseren van een alsmaar
  groeiende stichting?

Solliciteer dan voor lid van de Raad van Toezicht bij Stichting JongRES!

Als lid van de Raad van Toezicht van Stichting JongRES lever je een bijdrage aan een succesvolle en impactvolle stem van jongeren in de energietransitie. Je zet je professionele kennis en kunde in om de stichting organisatorisch en financieel gezond te houden en levert een bijdrage aan de visie- en strategievorming.

De RvT bestaat momenteel uit vijf personen en houdt gezamenlijk toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting, de financiële verslaglegging en de naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast staat de RvT het bestuur met advies terzijde.

Wegens vertrek van één van de leden komt deze vacature nu vrij per september. De precieze taak- en rolverdeling wordt binnen de RvT onderling bepaald. De RvT vergadert 6 tot 8 keer per jaar met het bestuur. De gemiddelde tijdsbesteding is 2-4 uur per maand. Het lidmaatschap is onbezoldigd. Wij geloven dat verschillen ons sterker en beter maken en staan voor gelijke kansen voor iedereen ongeacht leeftijd, gender en achtergrond.

XChange Event_Wietske Overdijk-100

JongRES

JongRES zorgt ervoor dat jongeren in hun regio kunnen meedenken en meepraten over de energietransitie. Zo zorgen we ervoor dat de goede ideeën van jongeren meegenomen worden en dat de gemaakte plannen aansluiten bij hoe jongeren hun toekomst voor zich zien, zodat we kunnen leven in het Nederland waar zij graag in willen wonen. Hier kun jij ook aan bijdragen!

Het energielandschap staat voor grote uitdagingen en belangrijke beslissingen die de toekomst van onze provincies sterk beïnvloeden. Daarom is het van belang dat jongeren actief betrokken worden bij het vormgeven van het energiesysteem van morgen. JongRES zorgt ervoor dat jongeren met politici en beleidsmakers kunnen spreken over wat zij belangrijk vinden. Dat doen we op basis van regionale energievisies die we opstellen met jongeren uit de regio.

We zijn een snelgroeiende stichting met idealen, lef en visie. Samen met vijftig gedreven vrijwilligers, een toegewijd stafbureau en vijf nationale bestuursleden werken we aan de toekomstige energievoorziening van Nederland. Bij JongRES krijg je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en waardevolle contacten op te bouwen binnen een netwerk van enthousiaste jongeren uit diverse sectoren. Samen oefenen we invloed uit op het lokale en regionale energiebeleid en dragen we bij aan het versnellen van de energietransitie. Naast de inhoudelijke taken hebben we ook aandacht voor elkaar en gezelligheid!

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het toezicht houden op het bestuur.
 • Het adviseren van het bestuur.
 • Toezicht houden op het naleven van wet- en regelgeving.
 • Toezicht houden op het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving.
 • Toezicht houden op de interne controle en risicobeheersing

Wie zoeken wij?

 • Je beschikt over relevante ervaring en hebt het vermogen om overzicht te behouden en verbanden te zien;
 • Je hebt kennis van en visie op de energietransitie;
 • Je bent in staat om actief te luisteren en streeft naar een goede dialoog waarbij je ruimte geeft en neemt;
 • Je bent een teamspeler en draagt bij aan de diversiteit binnen het team;
 • Je fungeert als een onafhankelijke, actieve sparringpartner voor het bestuur van JongRES. Je bewaakt de juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Je bent flexibel en hebt tijd om op professionele wijze invulling te geven aan de rol van lid van de raad van toezicht.
 • Je bent in de afgelopen drie jaar geen werknemer of bestuurder van de stichting geweest

Voor vragen en/of opmerkingen over deze vacature kun je terecht bij Ismaïl Sarti, secretaris van het bestuur, secretaris@jongresnederland.nl.

XChange Event_Wietske Overdijk-100

Ga jij de uitdaging met ons aan?

Solliciteer dan direct door een mailtje (met cv en motivatie) te sturen naar sollicitatie@jongresnederland.nl, dan nemen wij contact met je op!