Spring naar content
Group 169

U16

De RES’en Foodvalley, U16 en Amersfoort zijn actief in de provincie Utrecht.
In de provincie Utrecht wordt binnen verschillende RES-regio’s samengewerkt door partijen om de Regionale Energiestrategieën (RES’sen) uit te voeren en te komen tot een CO2-neutrale provincie in 2050. In een samenwerking van zestien Utrechtse gemeenten, vier waterschappen en de provincie willen de RES-regio’s gezamenlijk 1,8 terrawattuur (TWh) aan duurzame energie op land in 2030 opwekken. Dat staat ongeveer gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 500.000 huishoudens.

Om tot een succesvolle uitvoering van de RES te komen, wordt er onder andere samengewerkt bij het vinden van geschikte locaties voor windmolens en zonneparken. Gemeenten en andere partijen brengen hun kennis en expertise in om te bepalen waar deze opwekking het beste kan plaatsvinden. Ook wordt er samengewerkt bij het ontwikkelen van warmtebronnen en het realiseren van besparingsmaatregelen.

JongRES zet zich in om het belang van duurzame energieopwek te benadrukken en jongeren hier een groter aandeel in te geven binnen de RES’sen in Utrecht. Door jongeren te betrekken en hen een stem te geven, kan er een breed draagvlak gecreëerd worden voor de energietransitie en kan er gewerkt worden aan een duurzame toekomst voor de provincie. JongRES bundelt de stemmen van jongeren en zorgt dat deze gehoord wordt in de (lokale) politiek.

Wat te doen in de regio?

Er zijn op dit moment geen events in de regio, Bekijk het overzicht voor meer events.

Regio vertegenwoordiger

Regio vertegenwoordiger

Actueel uit de regio

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden. Bekijk het overzicht voor meer