Spring naar content
Group 168

Twente

De enige Regionale Energiestrategie (RES) Overijssel is een initiatief om de energietransitie te versnellen door een samenwerking van de regio’s Twente, IJsselland en Noordwest-Overijssel. Het doel van de RES is om de energietransitie vorm te geven en een bijdrage te leveren aan het halen van de landelijke klimaatdoelen.

In juni 2021 is de RES 1.0 van Overijssel gepresenteerd, waarin de ambities en mogelijkheden voor de energietransitie in de regio zijn beschreven. In deze RES 1.0 staat een ambitie van 1,8 TWh aan duurzame energie (op land) in 2030, wat gelijkstaat aan het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. Dit moet onder meer worden gerealiseerd door de plaatsing van windturbines en zonnepanelen, maar ook door het gebruik van geothermie en waterstof.

Jongeren spelen ook in Overijssel een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van de RES. JongRES zet zich in deze regio in om het positieve geluid van jongeren te laten horen. De energietransitie is namelijk een belangrijke voorwaarde voor onze toekomst. Samen geven wij de jongeren een stem en laten ze actief deelnemen aan de vorming van energiebeleid in Overijssel.

Wat te doen in de regio?

Er zijn op dit moment geen events in de regio, Bekijk het overzicht voor meer events.

Felicia Rindt

Regio vertegenwoordiger

Evan 15.02.00_9c5873a1

Evan Clark

Provinciaal Voorzitter

“Jongerenparticipatie is een belangrijk middel voor de totstandkoming van breed gedragen┬ábeleid.”

Actueel uit de regio

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden. Bekijk het overzicht voor meer