Spring naar content
JongRES-9

Noord-Holland Noord

Noord-Holland is verdeeld in twee RES’en: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid.
In de Regionale Energiestrategieën (RES’sen) in Noord-Holland wordt gestreefd naar het opwekken van 3,6 TWh aan duurzame energie op land in 2030. Dit moet onder meer worden gerealiseerd door de plaatsing van windturbines en zonnepanelen, maar ook door bijvoorbeeld aquathermie.

Er wordt ook gekeken naar het verminderen van energieverbruik en het bevorderen van energiebesparing, bijvoorbeeld door het verduurzamen van gebouwen en het stimuleren van elektrisch vervoer.

Maar wat is een transitie zonder de inwoners? Als JongRES vinden wij het essentieel dat inwoners en maatschappelijke organisaties worden betrokken bij de energietransitie. Daarbij zetten wij ons in voor het bevorderen van jongerenparticipatie. Jongeren zijn namelijk degenen die moeten leven met de gevolgen van de energietransitie en daarom hebben ze het recht op een plek aan tafel.

Wij zorgen als JongRES in Noord-Holland voor een vergroting van het draagvlak voor de energietransitie en het versterken van de stem van jongeren in de besluitvorming. Dit kan bijvoorbeeld door jongeren actief te betrekken bij de ontwikkeling van de RES en ze mee te laten denken over de vormgeving van de energietransitie in de praktijk.

Wat te doen in de regio?

Er zijn op dit moment geen events in de regio, Bekijk het overzicht voor meer events.

Corné Timmer_LinkedIn Xchange_Wietske Overdijk

Corné Timmer

Regio vertegenwoordiger

Actueel uit de regio

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden. Bekijk het overzicht voor meer