Spring naar content
JongRES-6

Flevoland

Ook in Flevoland is er één RES actief: de Regionale Energiestrategie (RES) van Flevoland. Deze RES streeft naar een CO2-neutrale provincie in 2050. Om dit te bereiken worden er verschillende maatregelen genomen. Zo wordt er hoofdzakelijk ingezet op windenergie, maar ook op zonne-energie en aardwarmte. In de RES is vastgelegd dat er in 2030 minimaal 5,8 TWh aan hernieuwbare energie opgewekt moet worden in de provincie.

Er wordt in Flevoland ook samengewerkt met verschillende partijen om de uitvoering van de RES mogelijk te maken. Zo zijn de gemeenten, waterschappen, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en inwoners betrokken bij het proces.

Het betrekken van jongeren bij de energietransitie is een belangrijke factor om tot een breed gedragen en succesvolle uitvoering van de RES te komen. Als JongRES zetten wij ons in voor het (positieve) geluid van jongeren in de uitvoering van de energietransitie. Zo willen we verschillende initiatieven organiseren om jongeren te betrekken bij de energietransitie, zoals bijvoorbeeld het oprichten van jongerenpanels en het organiseren van informatiebijeenkomsten voor jongeren. Op deze manier krijgen jongeren een stem in het proces en kunnen ze actief bijdragen aan de energietransitie.

Wat te doen in de regio?

Er zijn op dit moment geen events in de regio, Bekijk het overzicht voor meer events.

Rick van der Weijden

Regio vertegenwoordiger

Actueel uit de regio

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden. Bekijk het overzicht voor meer