Spring naar content
JongRES-5

Drenthe

In provincie Drenthe is de Regionale Energiestrategie Drenthe (RES Drenthe) actief. Dit is een samenwerkingsverband van de Drentse overheden, bestaande uit de provincie, 12 gemeenten en 4 waterschappen. Zij werken binnen de RES Drenthe samen met (maatschappelijk) partners en netbeheerders. Binnen de RES worden afspraken gemaakt over de hoeveelheid grootschalige hernieuwbare elektriciteitsopwekking (uit zon en wind) in Drenthe in 2030 en hoe warmtebronnen het beste kunnen worden verdeeld en benut.

In de RES 1.0 is de ambitie opgenomen om als RES-regio Drenthe in 2030 tenminste 3,45 TWh bij te dragen aan de landelijke opgave van grootschalige hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land van 35 TWh.

JongRES zet zich in om de stem van jongeren te laten horen bij de ontwikkeling van de RES. Zo worden de ideeën en meningen van jongeren verzameld en meegenomen in het proces van de RES, zodat de plannen en ontwikkelingen rondom duurzame energie in de regio ook aansluiten bij de wensen en behoeften van jongeren. Op deze manier draagt JongRES bij aan een breed gedragen en toekomstbestendige energietransitie in Drenthe.

Wat te doen in de regio?

Er zijn op dit moment geen events in de regio, Bekijk het overzicht voor meer events.

Vacant

Regio vertegenwoordiger

Actueel uit de regio

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden. Bekijk het overzicht voor meer