Spring naar content

Over ons

JongRES zorgt ervoor dat jongeren in hun regio kunnen meedenken en meepraten . Zo zorgen we ervoor dat de goede ideeën van jongeren meegenomen worden en dat de gemaakte plannen aansluiten bij hoe jongeren hun toekomst voor zich zien, zodat we kunnen leven in het Nederland waar zij graag in willen wonen.

De regio’s staan voor belangrijke beslissingen die de toekomst van onze provincies sterk beïnvloeden. Daarom is het van belang dat jongeren actief betrokken worden bij het vormgeven van het Nederland van morgen. JongRES zorgt ervoor dat jongeren met politici en beleidsmakers kunnen spreken over wat zij belangrijk vinden. Dat doen we op basis van de regionale visie.

We zijn een snelgroeiende stichting met idealen, lef en visie. Samen met gedreven vrijwilligers, een toegewijd stafbureau en een nationaal bestuur werken we aan de toekomst van Nederland. Bij JongRES krijg je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en waardevolle contacten op te bouwen binnen een netwerk van enthousiaste jongeren uit diverse sectoren. Samen oefenen we invloed uit op het lokale en regionale beleid en dragen we bij aan de duurzame leefomgeving. Daarbij hebben we ook aandacht voor elkaar en gezelligheid!

Jongerenvertegenwoordiger

Onze jongerenvertegenwoordigers krijgen energie van impact maken in hun regio. Zij zorgen ervoor dat jongeren actief betrokken worden bij de de vraagstukken in hun regio en vertegenwoordigen hen in de overheid en de politiek. De manier waarop we met deze vraagstukken omgaan, heeft veel invloed op onze toekomst. Daarom is het essentieel dat jongeren de kans krijgen om mee te denken, mee te praten en, waar mogelijk, mee te beslissen. Met een uitgebreid netwerk van zowel jongeren als bestuurders, behartigen onze vertegenwoordigers, die zelf afkomstig zijn uit de regio en goed op de hoogte zijn van wat er speelt, de belangen van jongeren in hun regio.

Ambassadeurs

Onze ambassadeurs zijn de stille kracht achter JongRES. Ze ondersteunen JongRES wanneer ze kunnen met hun kennis, inzet en ervaring. Dat doen ze bijvoorbeeld door te helpen bij evenementen of door jongerenvertegenwoordigers te voorzien van advies.

Provinciaal voorzitters

Samen grote stappen zetten. Dat is waar onze provinciaal voorzitters voor gaan. De provinciaal voorzitters zijn het gezicht van JongRES in hun provincie. Ze vertegenwoordigen samen met de jongerenvertegenwoordigers de stem van jongeren en zijn het coördinatie- en aanspreekpunt.

Evan Clark

Provincie Overijssel

"Jongerenparticipatie is een belangrijk middel voor de totstandkoming van breed gedragen beleid."

Neem contact op

Bob van Ulsen

Provincie Groningen

"Jongeren hebben de stem van de toekomst en zijn de toekomst. Omdat de keuzes van vandaag bepalend zijn voor de toekomst, moeten jongeren hierin actief betrokken worden. Door samen te werken kan er toekomstbestendig beleid ontwikkeld worden dat zowel de uitdagingen van vandaag aanpakt en anticipeert op de uitdagingen van morgen."

Neem contact op

Rick van der Weijde

Provincie Flevoland

`De toekomst van ons energiesysteem is aan het veranderen en er staat nog veel te gebeuren. Jongeren zullen grotendeels in deze toekomst gaan leven, des te meer reden om jongeren ook mee te laten doen en denken over de (regionale) energievoorziening. Met hierbij de overtuiging dat jongeren een mooie energieke bijdrage kunnen leveren aan deze toekomst.'

Neem contact op

Tim Masselink

Provincie Gelderland

`De stem van jongeren is de stem van de toekomst'

Neem contact op

Staffgroepen

Samen grote stappen zetten. Dat is waar onze provinciaal voorzitters voor gaan. De provinciaal voorzitters zijn het gezicht van JongRES in hun provincie. Ze vertegenwoordigen samen met de jongerenvertegenwoordigers de stem van jongeren en zijn het coördinatie- en aanspreekpunt.

Public Affairs

Jacob Hu

Public Affairs

Neem contact op

Joost de Jong

Public Affairs

Neem contact op

David van den Hout

Public Affairs, PA Manager

Neem contact op

Babke Spronk

Public Affairs

`Het is nu belangrijker dan ooit om samen met en voor toekomstige generaties te werken aan de energievoorziening van morgen. Met woord en daad staan wij jongeren bij in deze missie!'

Neem contact op

Events

Pascal Borkhard

Event Manager

`De stem van jongeren is enorm krachtig. Het is onze plicht om die stem te laten horen. Laten we onze krachten bundelen en samen opkomen voor waar we in geloven!'

Neem contact op

Financiën

Bregje Cleijsen

Penningmeester

`Om een wereld te creëren waarin harmonie tussen mens en natuur centraal staat, moeten we nu actie ondernemen om de plannen uit het klimaatakkoord effectief uit te voeren. Ik geloof dat het betrekken van jongeren bij landelijke, maar vooral regionale debatten, inspraakavonden en beleidssessies over de energietransitie het tij kan helpen keren in de huidige klimaatcrisis.'

Neem contact op

Secretariaat

Rick van Heuvelen

Stafbureau

Neem contact op

Laura de Vries

Directeur

Neem contact op

Het nationale bestuur

Alle neuzen dezelfde kant op. Daar wordt het nationale bestuur warm van. Zij sturen een groot netwerk van ambassadeurs, jongerenvertegenwoordigers, provinciaal voorzitters en een stafbureau aan. Ze bouwen aan een groot regionaal én nationaal netwerk en op bestuurlijk niveau zorgen ze ervoor dat alle provinciaal voorzitters en jongerenvertegenwoordigers aan de slag kunnen om zo samen te zorgen voor een duurzame leefomgeving.

Bjorn Blom

Voorzitter

`Het is belangrijk dat jongeren een plek aan de tafel krijgen. Daarmee vergroten we de impact en de kansen voor jongeren, ook buiten de Randstad.'

Neem contact op

Bregje Cleijsen

Penningmeester

`Om een wereld te creëren waarin harmonie tussen mens en natuur centraal staat, moeten we nu actie ondernemen om de plannen uit het klimaatakkoord effectief uit te voeren. Ik geloof dat het betrekken van jongeren bij landelijke, maar vooral regionale debatten, inspraakavonden en beleidssessies over de energietransitie het tij kan helpen keren in de huidige klimaatcrisis.'

Neem contact op

Ismaïl Sarti

Secretaris

`De weg naar een zekere en duurzame toekomst begint bij het luisteren naar de stem van jongeren. Door samen te werken en oplossingen te bieden die passen bij elke regio, creëren we een krachtige verandering in het leven van morgen!'

Neem contact op

Babke Spronk

Public Affairs

`Het is nu belangrijker dan ooit om samen met en voor toekomstige generaties te werken aan de energievoorziening van morgen. Met woord en daad staan wij jongeren bij in deze missie!'

Neem contact op

Melle L. Berg

Participatie

`Het Nederland van de toekomst wordt op regioniveau gemaakt.’

Neem contact op