Spring naar content

JongRES: ‘Samen de regio verduurzamen’

JongRES zet zich in voor jongeren op regionaal niveau die vaak niet worden betrokken of gehoord. Dat moest wat ons betreft anders. Daarom hebben we ons ontwikkeld tot een organisatie die deze stem van jongeren uit de regio’s die Nederland rijk is laat horen. Wij willen een leefomgeving creëren waar jongeren trots op zijn. Een leefomgeving waar je over vijftig jaar nog steeds kan leven en je kinderen kunnen opgroeien. Daarom zetten we in voor een duurzame toekomst in alle regio’s.

Hoe doen we dat?

Ons Team

Als snelgroeiende stichting zijn we gedreven door idealen, moed en een duidelijke visie. Samen met vijftig enthousiaste vrijwilligers, een toegewijd stafbureau en vijf nationale bestuursleden werken we aan de toekomst van de duurzame leefomgeving in Nederland

Ons verhaal

JongRES zorgt ervoor dat jongeren in hun regio kunnen meedenken en meepraten over de duurzame leefomgeving. We strijden voor een structurele betrokkenheid van jongeren in gemeentelijk, regionaal en provinciaal beleid. Zo blijft de stem van jongeren in elke laag aanwezig. Op deze manier zorgen we ervoor dat de waardevolle ideeën van jongeren gehoord worden en dat de gemaakte plannen aansluiten bij hun toekomstvisie. Dit zal bijdragen aan het maken van hun regio van morgen, een regio waar ze trots op zijn. We stimuleren betrokkenheid enorm. Door jongeren te ondersteunen met hun eigen gemaakte campagnes, of zelf aan de slag te gaan (met bijvoorbeeld REScue) kunnen we samen met de jongeren hun eigen leefomgeving beter maken.

We vinden het belangrijk om de jongerenstem in al haar diversiteit zo goed mogelijk in beeld te brengen en te laten horen. Dat doen we door in elke regio in gesprek te gaan met jongeren over hoe zij willen dat de duurzame leefomgeving in hun regio wordt ingericht. Want wat veel mensen vaak vergeten is dat elke regio unieke uitdagen en dus ook unieke oplossingen heeft. Wij zoeken naar de input van regionale jongeren die zelf wonen in deze gebieden. Want niemand weet wat beter werkt en wat niet, dan de mensen die zelf in de gebieden wonen. We verzamelen deze input en nemen het mee naar Den Haag, zodat ook daar de stem van regionale jongeren gehoord wordt.

Heb je ooit kort en bondig willen uitleggen aan vrijwilligers, politici, organisaties of je vrienden wat JongRES inhoudt? Maar is het iets teveel van het goede om telkens 1 op 1 hetzelfde gesprek te voeren? Wil je ons verhaal dus delen met mensen of opsturen naar geïnteresseerden? Download hem dan hier!