JongRES structuur

JongRES heeft het doel om in elk van de 30 RES-regio’s een jongere vertegenwoordiger aan te stellen en deze een passende plek te geven in de regionale overleggen.

Om de jongeren die aan de RES-tafels zitten te ondersteunen, hebben we 5 gewest-coördinatoren en een nationale commissie. De coördinatoren en de nationale commissie houden zich vooral bezig met:

  • verzorging van kennisdeling en training voor de vertegenwoordigers
  • ondersteuning bij het vinden van de juiste kandidaat-vertegenwoordigers
  • afstemming en contact met nationale en regionale stakeholders/initiatieven
  • organisatie van communicatie en bredere initiatieven om participatie van jongeren mogelijk te maken.

Nederland is als volgt opgedeeld onder de 5 coördinatoren (het nationaal programma RES houdt dezelfde verdeling aan met haar accounthouders):

  • Noord: Groningen, Friesland en Drenthe;
  • Oost: Overijssel en Gelderland;
  • Zuid: Brabant en Limburg;
  • West: Zeeland en Zuid-Holland;
  • Midden: Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

Lees hier meer over onze 5 coördinatoren.
Lees hier meer over het nationaal bestuur.

Momenteel zijn we midden in het proces om vertegenwoordigers voor elke RES vinden. Wanneer deze personen aangewezen zijn, zullen ze bekend gemaakt worden via deze site en onze andere communicatie-kanalen.

Hier vind je huidig openstaande vacatures voor vertegenwoordigers. Meer vacatures (let op, het zijn vrijwilligers-functies) volgen in de komende maanden.