Vera Hofman (Zuid)

Ik ben dirigent en musicus en voel me als een vis in het water in de eigenzinnige makersstad Tilburg. Ik voel me op mijn best als het lukt om een groep te verenigen en gezamenlijk een mooi doel te bereiken. Muziek heeft bij uitstek de kracht om groepen, bestaande uit diverse lagen van de samenleving, samen te brengen in het moment en zo verbindingen te maken voor de lange termijn.

Wat motiveerde je om coördinator voor gewest Zuid worden?
Ik maak mij zorgen over de toekomst. De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en ik kan niet langer toekijken vanaf de zijlijn. Er moet nu significant actie ondernomen worden. Als coördinator van de Regio Zuid bij jong RES Nederland kan ik mijn vaardigheden en pluriforme netwerk bij uitstek inzetten om de stem van de jongeren te vertegenwoordigen bij dit belangrijke vraagstuk.

Wat wil je bereiken met JongRES in gewest Zuid?
Ik wil bereiken dat jongeren echt actief mee kunnen praten en denken in de RESsen.
De stem van de jongeren moet gehoord worden, zodat er een RES gevormd kan worden die toekomstbestendig is en jong en oud inspireert om zijn beste beentje voor te zetten.

Wat is volgens jou extra belangrijk voor jongerenparticipatie in gewest Zuid?
Diversiteit, ik wil iedereen uitnodigen om mee te praten. De energietransitie zal iedereen gaan voelen en daarom wil ik van iedereen weten hoe we dit gezamenlijk kunnen doen.

Waar ga jij de komende tijd mee aan de slag namens JongRES?
De komende maand gaan er in alle regio’s vertegenwoordigers aangesteld worden. Samen met hen ga ik een jongerenbeweging oprichten!