Jimme Zoete (Noord)

Gewest: Noord, provincie Friesland, Groningen en Drenthe

Als planoloog ziet Jimme iedere ruimtelijke ontwikkeling als een kans. De energietransitie biedt de kans om weer lokaal en regionaal baten te genereren uit de energievoorziening in Noord Nederland. Wind- en zonne-energie bieden de kans om energie niet te ontginnen, maar deel te laten worden van onze samenleving en bewustwording. Jimme noemt dat maatschappelijk verantwoord ontwikkelen.

Wat is je motivatie om coördinator voor Noord te worden?

Jongerenparticipatie borgt dat de we echt breed kijken naar opbrengsten en lasten. Onze generatie kan namelijk hun hele werkende leven werken aan de energietransitie. Bovendien zullen wij de nadelen ook echt zien en voelen. Ik hoop te bereiken dat we niet slechts windparken en zonneparken stampen om slechts de 2030 doelen te halen, maar ook deze ontwikkeling verantwoord verbinden aan andere doelen. Energie verbinden aan natuurdoelen en voorzieningen in krimpgebieden, zodat we in 2050 terugkijken en trots zijn op wat wij nalaten voor onze jongeren.

Wat wil je bereiken met Jong RES in Noord?

Ik mis in de Noordelijke RESsen de uitdaging om het bod specifiek te maken. 5,7, 2,3 en 3,45 TWh zegt Nederlanders noch jongeren weinig. Als we 2050 doelen willen halen moeten we concreet zijn over wat we wel en niet willen. Consensus aan vage verhalen maken het lastig om echt te snappen welke gevolgen die getallen hebben. Jimme zet zich in voor een platform waar jongeren concreet gebiedsgericht kunnen spelen met de opgave. Waar willen we zonne-energie? Waar willen we windenergie? En met welke andere opgaven moeten we die waar combineren? En misschien wel net zo belangrijk. Waar willen we niets?

Waar ga jij de komende tijd mee bezig namens JongRES?

We hebben onze Jong RES vertegenwoordigers al in Drenthe en Friesland. Deze ben ik aan het ondersteunen om een stevige lokale community op te bouwen van jongerenorganisaties en young professionals. In Groningen hebben we al een netwerkgroep door een eerder evenement van KEK, daarvoor gaan we binnenkort een Jong RES vertegenwoordiger aannemen.

Linkedin pagina: https://www.linkedin.com/in/jimme-zoete-881b9243/
JongRES Emailadres: noord@jongresnederland.nl