Nationale Commissie

De nationale commissie is het ondersteunend orgaan van Jong RES Nederland. Samen met de 5 Jong RES Coördinatoren vormen zij de Jong RES Stuurgroep die wekelijks vergadert.

Anne Schipper
Voorzitter nationale commissie
“We spannen ons in om de betrokkenheid van onze generatie tot in de haarvaten van de RES te organiseren en zo Nederland te verduurzamen.”

Justus van Peer
Secretaris/Penningmeester
“Met een nationale commissie, 5 coördinatoren, 30 vertegenwoordigers en nog veel meer toekomstige JongRES werkgroepen, is het van belang de lijntjes intern kort zijn”

Max Keuzenkamp
Nationaal Commissaris Public Affairs
“We kunnen samen zorgen voor een realistische en uitvoerbare RES, door nu aan de slag te gaan met complexe uitdagingen, zoals participatie.”

Charlotte de Boer
Kennisdeling coördinator
“We moeten meer communiceren dat de RES niet zomaar een lokaal beleidsstuk is, maar dat het de kapstok wordt hoe burgers en organisaties hun omgeving kunnen verduurzamen en het akkoord van Parijs kunnen halen”

Misschien wel jij
Nationaal Commissaris Communicatie

Mathieu Baas
Vertegenwoordiging KEK
“Structurele en betekenisvolle jongerenparticipatie vraagt om leiderschap, vertrouwen en met plezier een gezamenlijk doel nastreven”

Yousef Assad
Vertegenwoordiging JKB
“Via JKB en KEK doen jongeren mee met het klimaatakkoord, nu met Jong RES Nederland geven we het lokale invulling. Zo zijn we nationaal, sectoraal en lokaal bezig”