Spring naar content

ANBI

ANBI-status

Stichting JongRES hoopt binnenkort ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) te verwerven van de Belastingdienst. Deze erkenning betekent dat wij dan voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld aan een organisatie die zich inzet voor het algemeen nut. Als ANBI-instelling zou Stichting JongRES genieten van bepaalde belastingvoordelen en zijn donaties aan onze stichting aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling

Stichting JongRES heeft als voornaamste doel het bevorderen van duurzame energieopwekking en de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Wij streven ernaar om jongeren te inspireren, betrekken en mobiliseren in de energietransitie. Ons doel is om bewustwording te creëren, kennis te verspreiden en duurzame initiatieven te ondersteunen, zodat we gezamenlijk een duurzame toekomst kunnen realiseren. Hoe we deze doelen op dit moment realiseren kunt u vinden in ons beleidsplan hier.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting JongRES bestaat uit betrokken professionals met diverse achtergronden en expertisegebieden. Het bestuur houdt toezicht op de strategie, de financiën en de uitvoering van onze activiteiten. De huidige bestuurssamenstelling betreft:

  • Voorzitter – Bjorn Blom
  • Secretaris – Ismaïl Sarti
  • Penningmeester – Bregje Cleijsen
  • Participatie – Melle L. Berg

Financiële verantwoording

Als ANBI-instelling zijn wij transparant over onze financiën. Jaarlijks publiceren wij een beknopt overzicht van onze inkomsten en uitgaven op deze pagina. Hiermee geven wij inzicht in hoe wij de ontvangen donaties en subsidies besteden en laten we zien dat wij zorgvuldig omgaan met het vertrouwen dat onze donateurs en subsidieverstrekkers in ons stellen.

Voor het Jaarverslag van 2022, klik hier.

Raad van Toezicht

Stichting JongRES is trots op haar professionele en betrokken Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid, de strategie en de algemene gang van zaken binnen onze stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit deskundige leden die vanuit hun diverse achtergronden en ervaringen waardevolle inzichten en advies bieden.

Leden van de Raad van Toezicht

  • Jens van der Duim – Voorzitter
  • Dimitri Horsthuis – Vicevoorzitter
  • Jurgen Pennings – Lid

De leden van onze Raad van Toezicht delen een gezamenlijke toewijding aan het bevorderen van verduurzaming in de regio en het ondersteunen van de energietransitie. Zij brengen een schat aan kennis en ervaring mee uit diverse vakgebieden, wat een waardevolle aanvulling is op de activiteiten van Stichting JongRES.

De Raad van Toezicht komt regelmatig bijeen om te bespreken hoe we onze doelstellingen kunnen verwezenlijken, onze projecten kunnen ondersteunen en ervoor kunnen zorgen dat onze activiteiten in lijn zijn met onze missie en waarden.

Wij zijn dankbaar voor het engagement van onze Raad van Toezicht en het waardevolle advies dat zij ons bieden terwijl we blijven streven naar een duurzame en klimaatneutrale toekomst.

(HOPELIJK BINNENKORT BESCHIKBAAR) – Belastingvoordelen voor donateurs

Als donateur van Stichting JongRES kunt u mogelijk binnenkort profiteren van belastingvoordelen. Als wij een ANBI-instelling zijn, zijn giften aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Kamer van Koophandel

Ons KvK nummer is als volgt: 86332325.

Contact

Heeft u vragen over onze ANBI-status of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op via penningmeester@jongresnederland.nl of via onze Contact pagina.