Spring naar content

JongRES helpt studentenhuizen verduurzamen

Hart van Brabant

21 juni 2023

Onze jongerenvertegenwoordiger van de regio Hart van Brabant, Robert van der Linden, gaf een interview voor Brabant geeft Energie over zijn werk als jongerenvertegenwoordiger van JongRES. Robert is onder andere heel actief bezig met project REScue, een initiatief dat studentenhuizen helpt verduurzamen om energiearmoede tegen te gaan.

In samenwerking met de gemeente Tilburg en Energiebox hebben we een project opgezet dat zich richt op het verduurzamen van studentenhuizen. Initieel kwam het idee vanuit JongRES om studenten te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik. Tijdens dit proces brak de oorlog in Oekraïne uit, wat resulteerde in een sterke stijging van de gasprijzen en een groeiende aandacht voor energiearmoede onder verschillende bevolkingsgroepen. Dit leidde tot de toewijzing van aanzienlijke financiële middelen door de overheid aan gemeenten om mensen te ondersteunen die te kampen hebben met energiearmoede.

Veel studenten gaven aan dat ze worstelen met hoge energierekeningen, maar niet in aanmerking komen voor compensatie. Ze wonen vaak in verouderde panden met problemen zoals tocht, en hebben geen controle over de verduurzaming van hun woning. Het aanbrengen van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, is vaak niet mogelijk vanwege de medewerking van verhuurders en de financiële beperkingen van studenten. Hierdoor kunnen de eindafrekeningen voor energie oplopen tot wel 700 euro per persoon. Lenen om deze kosten te dekken verergert echter alleen het probleem van de studieleningen.

Binnen de context van energiearmoede besloten we ons te richten op de specifieke doelgroep van studenten. Met het budget dat de gemeente Tilburg ontving, ontstond de mogelijkheid om ook studenten te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woonsituatie. Na overleg met de gemeente en Energiebox is er een succesvolle samenwerking ontstaan. Samen hebben we gekeken hoe we de beschikbare middelen kunnen inzetten om studenten te helpen bij het treffen van energiebesparende maatregelen.

Dankzij dit project hebben we al diverse studenten kunnen ondersteunen bij het nemen van duurzame maatregelen in hun woningen. Dit omvat onder andere isolatie, de vervanging van oude apparatuur door energiezuinige alternatieven en het bevorderen van bewustwording omtrent energiegebruik. De resultaten zijn veelbelovend en we streven ernaar om het project verder uit te breiden, zodat nog meer studenten kunnen profiteren van duurzamere en kostenefficiënte woonomstandigheden. De samenwerking tussen JongRES, de gemeente Tilburg en Energiebox illustreert hoe betrokkenheid van verschillende partijen kan leiden tot oplossingen voor specifieke problemen, zoals energiearmoede onder studenten. Door het bundelen van middelen, expertise en inzet hebben we de levenskwaliteit van studenten kunnen verbeteren en hen geholpen bij het verduurzamen van hun studentenhuizen. Dit project benadrukt tevens dat zelfs kleine

Voor het hele artikel met Robert, klik op deze link.