Spring naar content

JongRES Fryslân: Sessie ‘Jongeren runnen de energietransitie’

Friesland

22 juni 2023

Wat gebeurt er als de hele energietransitie door jongeren gecoördineerd en uitgevoerd zou worden? Onze jongerenvertegenwoordigers Bart Scholten & Duco Pietjou begeleiden een sessie voor Friese jongeren waar deze vraag centraal stond. We voerden een gesprek over de rol die jong talent kan en moet spelen binnen de uitdagingen van de energietransitie. 

Hieronder vind je een greep uit de ideeën die hier gegeven zijn:

💡 Jongeren kunnen de transitie versnellen door heilige huisjes af te breken met een frisse blik en nieuwe idealen. Hiernaast beschikken ze over een doe-mentaliteit en een sterk samenwerkend vermogen. 

💡 Jongeren kunnen goed beschikbare kennis vinden en inzetten. 

💡 Diversiteit van jong-en-oud maakt ons sterker. Anders lopen we het risico op polarisatie door een eenzijdig perspectief. 

De volgende ideeën zijn naar voren gekomen om betrokkenheid te stimuleren:

💡 Maak jongeren eigenaar van het probleem én de oplossing door bijvoorbeeld een jongerenraad, jongerenburgemeester, of betrekking bij concrete projecten. Neem ze hierin in ieder geval serieus! 

💡 Maatschappelijke betrokkenheid belonen met studiepunten of studiekrediet (kwijtschelding studieschuld).  

Als bonus is er in een Lagerhuisdebat gedebatteerd over de stelling: “De huidige energietransitie is niet generatie-proof”. Waar het leeuwendeel van de aanwezigen aangaf dat we nog niet generatie-proof bezig zijn, maar de goede bedoelingen er zeker zijn. 

Dank aan iedereen die deze dag enthousiast heeft deelgenomen aan deze dag, en de organisatie van de Friese Energiedag zelf. Verder gaat ons dank uit naar de jongeren die achter de schermen hebben meegeholpen.