Spring naar content

Inbreng verkiezingsprogramma’s: Zet decentraal centraal

12 augustus 2023

Jongeren uit diverse regio’s geven een duidelijk signaal; ze zijn erg trots op hun regio, maar tegelijkertijd zien ze dat in Nederland de regio’s gedurende een lange tijd geen prioriteit zijn geweest. Voor een te lange tijd heeft Nederland zich voornamelijk gericht op het versterken van gebieden die al economische waarde genereren, met de Randstad als stralend middelpunt. Hierdoor is er minder aandacht besteed aan andere delen van Nederland, wat heeft geresulteerd in uitdagingen en soms tot achterblijvende ontwikkeling in deze regio. Om deze koers te veranderen, is het cruciaal om de focus weer gelijkmatig over alle regio’s te verdelen, dat betekent ook dat we nu serieus moeten inzetten op de regio’s. Jongeren willen in hun eigen regio blijven wonen en streven ernaar deze leefomgeving toekomstbestendig en aantrekkelijk te maken. Daarom doen we een dringende oproep: zet in op een sterke regio, kies voor verbondenheid en lokaal, zet decentraal centraal!

Op basis van de meningen en ideeën van jongeren uit onze regio, hebben we een document samengesteld waarin beschreven staat wat volgens ons noodzakelijk is om de regio’s te stimuleren. We doen voorstellen voor:

  • Een sterke lokale economie
  • Klaar zijn voor de energietransitie
  • Prettig kunnen wonen
  • Toekomstbestendige regio’s
  • Een duurzame leefomgeving
  • Robuuste regionale mobiliteit
  • Een gestroomlijnde regionale uitvoering

We hopen dat de ideeën en belangen van jongeren uit de regio geïntegreerd  worden in alle verkiezingsprogramma’s. De regio’s zijn te lang onderbelicht gebleven en verdienen nu een prominente plek op de politieke agenda.

Inbreng JongRES – Zet de regio weer centraal