Spring naar content

Bezoek Minister Rob Jetten: ‘Jongeren willen daadkracht’

22 juni 2023

“Jongeren willen daadkracht in de energietransitie.”

Dat was de boodschap die we vandaag aan minister Rob Jetten van Klimaat en Energie hebben gebracht. In Nederland wordt de energietransitie voor een groot deel decentraal uitgevoerd. Dat is in ieder geval de bedoeling. In de afgelopen jaren hebben alle regio’s afgesproken hoeveel duurzame energie ze kunnen en willen opwekken. Op veel plekken lukt dat, op sommige nog niet. Daar maken jongeren zich zorgen over.

Aan de minister Jetten hebben we een concreet plan voorgesteld om het bottom-up proces te stimuleren, en zo voor effectieve jongerenparticipatie te zorgen. In veel regio’s gaat dat al goed en dat is positief voor het draagvlak voor energie-oplossingen en het vertrouwen in de overheid. Het is heel mooi dat ook de minister hier zo sterk achter staat.

Alleen voor de regio’s waar de uitvoering moeilijk gaat is er geen tijd meer om te wachten. Ook deze regio’s zullen zich aan de gemaakte afspraken moeten houden. Daarom hebben we aan de minister voorgesteld om deze regio’s te helpen door adviseurs in te zetten op plekken waar dat nuttig is.

In regio’s waar het ontbreekt aan aan openheid voor oplossingen willen we dat de vrijblijvendheid uit de energietransitie verdwijnt. Daarom willen we dat de minister waarborgt dat we ondanks deze regio’s toch het doel van 55 Twh in 2030 halen. 

Met dit plan stimuleren we jongerenparticipatie, en helpen we regio’s waar de opgave complex is. Zo kunnen we onszelf een positieve veilige toekomst garanderen met betrouwbare, onafhankelijke en groene energie.

Wil je ons position paper lezen? Klik dan op deze link!