Geef jongeren een plek aan de gemeentelijke onderhandelingstafel

Op landelijk niveau is er veel aandacht voor de energietransitie en klimaatbeleid: door het nieuwe kabinet is zelfs 35 miljard euro vrijgemaakt in een klimaatfonds om écht stappen te zetten tegen klimaatverandering. Tegelijkertijd wordt de groep die het meest te maken zal krijgen met de impact van klimaatverandering nog té weinig meegenomen in besluitvorming hierover. Zonde, want juist zij zijn extra gemotiveerd om met creatieve oplossingen te komen om hun toekomst beter te maken. 

Hoog tijd dus dat jongeren serieus genomen worden in het klimaatdebat. De komst van nieuwe gemeenteraden biedt een mooie kans om hier nu écht werk van te maken. JongRES, de Jonge Klimaatbeweging (JKB) en de Klimaat en Energiekoepel (KEK) doen daarom gezamenlijk een concrete oproep aan gemeenteraadsleden: neem de stem van jongeren en young professionals in het energie- en klimaatdebat serieus en geef ze een plek aan de onderhandelingstafel.

→ Gemeenten, veranker de stem van jongeren in het klimaat- & energie debat!

Veel besluitvorming in het energie- en klimaatdebat heeft impact op de toekomst van jongeren. Uiteindelijk zijn zij degene die het meest te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering en de besluiten die daarover nu genomen worden. We willen voorkomen dat zij uiteindelijk opdraaien voor de kosten. Uit onderzoek van I&O Research (2020) blijkt dat de meeste jongeren het goed vinden dat de overheid plannen maakt om steeds meer duurzame energie te gebruiken. Eén op de tien jongeren is zelfs bereid om actief mee te denken bij het maken van dit soort plannen. Daarnaast wil nog eens ongeveer een derde van de jongeren zijn of haar mening kunnen geven over de plannen nadat deze zijn bedacht. 

Gemeenten, betrek en informeer jongeren daarom proactief over relevante ontwikkelingen en besluitvorming op een manier die hen aanspreekt. JongRES, JKB en KEK pleiten voor een jongerenpanel dat structureel meedenkt over belangrijke beslissingen op het gebied van de energietransitie en klimaatbeleid. Een eerste mogelijkheid hiervoor is al dichtbij, namelijk de vorming van de gemeentelijke coalitieakkoorden. De creativiteit, betrokkenheid én kennis van jongeren biedt een kans voor gemeenten om hun besluitvorming te verrijken.

In JongRES, JKB en KEK zijn veel jongeren en young professionals verenigd die betrokken zijn bij het maatschappelijk debat en kennis hebben van de energietransitie en klimaatbeleid. Zij denken graag mee aan de onderhandelingstafel. Neem contact op met de JongRES’ser/JKB’er/KEK’er in uw gemeente om te bespreken hoe dit kan.