Jongeren en de RES: de uitdaging volgens Christina Marigliano

Nederland is op dit moment volop in transitie. Zo zijn we op weg naar een nieuwe manier van energieopwekking op grote schaal: Weg van de fossiele brandstoffen, op naar duurzame energiebronnen. Deze transitie gaat niet over een nacht ijs. Dat is aan alle kanten te merken, het is een lang traject met vele rollen en belangen.

Eén van de grote vraagstukken binnen de energietransitie is de Regionale Energie Strategie (RES). In het Klimaatakkoord is de ambitie vastgelegd om in 2030 landelijk 35 TWh op te wekken. In 30 energieregio’s wordt uitgewerkt hoe deze ambitie gerealiseerd kan worden. Hierbij is niet van tevoren vastgesteld hoeveel er in elke regio opgewekt moet worden: elke regio werkt afzonderlijk uit wat zij kunnen opwekken aan duurzame energie.

Aan dit vraagstuk is de afgelopen maanden hard gewerkt. De regio’s zijn druk geweest met het bepalen van de hoeveelheid op te wekken duurzame energie, en het organiseren van allerlei ateliers om verschillende stakeholders (zoals bewoners, bedrijven en overheden).

Opvallend
Vanuit APPM werk ik aan de RES in Noord-Holland Noord. In dit project werkte ik ook mee aan de  procesbegeleiding van diverse ateliers. Hier merkte ik hoe belangrijk het is om de verschillende partijen goed mee te nemen bij de totstandkoming van het bod, met name omdat de veel mensen raakt. Het heeft tenslotte effect op de manier waarop we bijvoorbeeld ons huis verwarmen en koken. Wat mij ook opviel tijdens het begeleiden van de ateliers is het kleine aandeel of zelfs soms geheel ontbreken van jongeren. Opmerkelijk, aangezien dit de groep is die straks het meest – of eigenlijk het langst – van de maatregelen merkt. Dit kan en moet beter!

Ik wil wat doen!
Om hier mijn steentje aan bij te dragen ben ik gaan kijken wat ik hieraan kon doen. Daarbij kwam ik terecht bij organisatie Jong RES Nederland, opgezet een initiatief vanuit de Klimaat en Energie Koepel (KEK) en de Jonge Klimaatbeweging (JKB). Jong RES Nederland heeft als missie om jongerenparticipatie voor de RES’en te bevorderen en te organiseren. KEK en JKB waren als deelnemers van de hoofdtafel en sectorale tafels bij het Klimaatakkoord betrokken. Jong RES Nederland heeft een zetel in het Nationale Programmaraad-overleg om de stem van jongeren te waarborgen.

Begin dit jaar zocht JongRES coördinatoren voor vijf verschillende
deelgewesten. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en ondersteuning van lokale Jong RES-vertegenwoordigers in een van de vijf deelgewesten. Een belangrijke schakel tussen verschillende stakeholders op lokaal en regionaal niveau. Een kans die ik niet mocht laten liggen, en dus meldde ik mijzelf hiervoor aan.

Mijn doel
Mijn doel is om in elke RES regio in mijn deelgewest een jongeren-vertegenwoordiger aan tafel te krijgen. Zo kan de stem van jongeren gehoord en goed vertegenwoordigd worden. Zo komen we uiteindelijk tot een RES die wordt gedragen door jong en oud. Een leuke, maar ook uitdagende taak. Het kan wel eens zijn dat de stem van de jongeren niet in de lijn ligt met die van de andere stakeholders.

Deze taak volbreng ik natuurlijk niet alleen. Dus hierbij gelijk een oproep!

Ken of ben jij iemand die graag in één van de deelregio’s in het deelgewest West (de Alblasserwaard, Drechtsteden, Goeree-Overflakkee,Holland Rijnland, Hoeksche Waard, Midden-Holland, Rotterdam-Den Haag en/of Zeeland) jongeren wil vertegenwoordigen bij de RES? Of wil je mij helpen met het bereiken van deze jongeren? Laat het mij dan vooral weten! Zo zorgen we samen voor een mooi en duurzaam Nederland, voor nu en in de
toekomst!

Je kunt me bereiken door te mailen naar west@jongresnederland.nl

Christina is namens JongRES coördinator voor ons netwerk in Zeeland en Zuid-Holland. Lees hier meer over Christina en haar rol als coördinator in deelgewest ‘West’. Hier vind je informatie over onze andere vier coördinatoren.

Deze blog verscheen eerder op: https://www.appm.nl/bericht/jong-res-coordinator-betrek-jongeren-bij-de-ontwikkeling-van-de-res