Duco Bijleveld (Midden)

Wat is je motivatie om coördinator voor Midden te worden?
Jongeren willen actief meedenken over de energietransitie, maar dan moet je wel communiceren op hun manier. Social media is the way to go. Uit mijn eerdere ervaring als docent Aardrijkskunde heb ik geleerd dat je onze generatie veel beter kan bereiken met beeld dan met woorden. Liever een vlotte en vernieuwende activiteit dan stilzitten en luisteren.

Wat wil je bereiken met JongRES in Midden?
Jongeren staan positief tegenover verduurzaming van de energievoorziening. Samen met de vertegenwoordigers wil ik dit geluid en deze energie overbrengen naar de vijf RES regio’s in gewest Midden. De beslissingen die nu genomen worden gaan immers over de energievoorziening voor de komende 10 en 30 jaar. Wij als jongeren zijn de groep die daar het langste mee te maken heeft, daarom vind ik het belangrijk om aan onze stem gehoor te geven.

Waar ga je de komende tijd mee bezig namens JongRES?
In drie regio’s (Flevoland, Noord-Holland Noord en -Zuid) hebben wij al vertegenwoordigers. Ik ondersteun hen bij het opzetten van een jongerenbeweging. In de komende tijd ga ik aan de slag met het maken van een ‘energiek’ werkplan voor de regio’s en het werven van nieuwe vertegenwoordigers voor regio U16 en Amersfoort om ons in een wervelende stroomversnelling te brengen.

Linkedin pagina: https://www.linkedin.com/in/ducobijleveld/
JongRES Emailadres: midden@jongresnederland.nl.
Telefoonnummer: +31 6 31746705