Nationale Commissie

De nationale commissie is het ondersteunend orgaan van Jong RES Nederland. Samen met de 5 Jong RES Coördinatoren vormen zij de Jong RES Stuurgroep die wekelijks vergadert.

Anne Schipper
Voorzitter nationale commissie
“We spannen ons in om de betrokkenheid van onze generatie tot in de haarvaten van de RES te organiseren en zo Nederland te verduurzamen.”

Esmeralda Hemelaar
Secretaris/Penningmeester
“Met een nationale commissie, 5 coördinatoren, 30 vertegenwoordigers en nog veel meer toekomstige Jong RES werkgroepen, is het van belang de lijntjes intern kort zijn”

Joost Ruiter
Public Affairs
“We kunnen samen zorgen voor een realistische en uitvoerbare RES, door nu aan de slag te gaan met complexe uitdagingen, zoals participatie.”

Valérie van Hagen
Kennisdeling coördinator
“We moeten meer communiceren dat de RES niet zomaar een lokaal beleidsstuk is, maar dat het de kapstok wordt hoe burgers en organisaties hun omgeving kunnen verduurzamen en het akkoord van Parijs kunnen halen”

Alex Panhuizen
Kennisdeling – Publieke zaken
De RES biedt de mogelijkheid voor jongeren om te leren wat democratie inhoudt.

Fons Janssen
Vertegenwoordiging KEK
“Structurele en betekenisvolle jongerenparticipatie vraagt om leiderschap, vertrouwen en met plezier een gezamenlijk doel nastreven”

Joris Overmeer
Vertegenwoordiging JKB
“Via JKB en KEK doen jongeren mee met het klimaatakkoord, nu met Jong RES Nederland geven we het lokale invulling. Zo zijn we nationaal, sectoraal en lokaal bezig”