Het nationale bestuur

Het bestuur van is verantwoordelijk voor de continuïteit, koers en dagelijkse activiteiten van JongRES. Samen met de vijf JongRES Coördinatoren vormt zij de stuurgroep. Hierbij wordt gestreefd om de vertegenwoordigers en andere vrijwilligers in hun kracht te zetten en gezamenlijk de energie transitie te versnellen.

Wouter van der Galiën
Voorzitter
“We spannen ons in om de betrokkenheid van onze generatie tot in de haarvaten van de RES te organiseren en zo Nederland te verduurzamen.”

Justus van Peer
Penningmeester
“Met een nationale commissie, 5 coördinatoren, 30 vertegenwoordigers en nog veel meer toekomstige JongRES werkgroepen, is het van belang de lijntjes intern kort zijn”

Joris Rommerts
Public Affairs/Secretaris
“We kunnen samen zorgen voor een realistische en uitvoerbare RES, door nu aan de slag te gaan met complexe uitdagingen, zoals participatie.”

Ries Verhoeven
Participatie/Secretaris
“We moeten meer communiceren dat de RES niet zomaar een lokaal beleidsstuk is, maar dat het de kapstok wordt hoe burgers en organisaties hun omgeving kunnen verduurzamen en het akkoord van Parijs kunnen halen”